Koronavírus (COVID-19) - Mimoriadne opatrenia

Klientom umožňujeme odklad splátok o 6 mesiacov, teda o 3 mesiace viac nad rámec, aktuálnej zákonnej úpravy bez akýchkoľvek poplatkov. Taktiež Vás nezapíšeme do žiadnych registrov, takže nemusíte mať obavu, že by sa Vám zhoršila kreditná kvalita alebo dobré meno.

Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná. Reagujeme na prijatie súčasnú kritickú situáciu a preto umožňujeme klientom i dlhšie odklady úverov ako predpisuje zákon 75/2020 Z. z. o odklade splácania úverov.

Máte možnosť odložiť splátky vašich úverov až na 6 mesiacov vyplnením nášho krátkeho kontaktného formuláru.
Následne Vás bude kontaktovať náš pracovník.

V prípade, že nemáte záujem o dohodu nad rámec zákona č. 67/2020 Z.z., môžete požiadať i o odklad v zmysle tohto zákona a to vyplnením nasledovného tlačiva (prílohy č. 3 k zákonu č. 67/2020 Z.z.), pričom tento typ odkladu veriteľ nebude povoľovať ak

  • - je dlžník v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania
  • - bol dlžník k 29.02.2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 € pri inom úvere
  • - žiadosť o odklad nie je riadne vyplnená alebo
  • - žiadosť o odklad neobsahuj náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 vyššie uvedeného zákona.

Stiahnuť žiadosť

Prílohu č. 3 k zákonu č. 67/2020 Z. z. je potrebné stiahnuť, vyplniť, vytlačiť, podpísať, naskenovať a poslať mailom na info@bptleasing.sk.
Žiadosť je možné zaslať aj poštou na adresu sídla našej spoločnosti, odporúčame však uprednostniť elektronickú komunikáciu.