BPT Leasing ako biznis a príležitosť pre hodnoty

FORBES | 16. NOVEMBRA 2020

Dnešný finančný trh sa mení a úverový segment musí okamžite reagovať. Ako sa to darí úverovej spoločnosti BPT Leasing hovorí jej výkonný riaditeľ Pavol Mihál.

Aká je aktuálna situácia v segmente financovania  konkrétne poskytovania úverov.

Trh mierne stagnuje, resp. záujem o úvery je viac selektívny. Každý cíti istú neistotu, ktorá nastala v súvislosti s koronakrízou, čiže aj naši klienti sú opatrní. Dnes až 90% produktov BPT Leasing je úverových a zameraných prevažne na nehnuteľnosti v biznis sektore. Naša orientácia na úverové produkty kopíruje záujem zo strany podnikateľov. Aktuálna situácia zásadným spôsobom mení správanie sa klientov a tiež bankového sektoru. Podnikatelia sa sústreďujú na zabezpečenie svojej finančnej stability a nie sú príliš otvorení investovať do nových inovatívnych schém, ktoré sú neisté. 

Vznikol u vás „antikoronový produkt“ na zvládnutie situácie zo strany podnikateľov?

Uvažovali sme nad „antikorona“ úverom, ale nepáčil sa nám ten názov. Takže sme radšej pristúpili k tomu, že sme modifikovali naše doterajšie úverové produkty. Zaviedli sme možnosť okamžitého odkladu istiny na pol roka hneď po podpise zmluvy. Čiže hneď po vybavení úveru, nemusíte splácať istinu a platíte iba úroky. Je to istá obdoba toho, čo štát umožnil tým, ktorí už čerpali úvery pred krízou. Štát umožnil odklad splátok na tri mesiace. V BPT Leasing sme umožnili už v prvej vlne koronakrízy až šesť mesačné odklady splátok. Stretlo sa to s pozitívnymi reakciami našich klientov, ktorí takúto pomoc rýchlo potrebovali. Zaujímavé bolo, že počet klientov, ktorý nakoniec tieto odklady splácania využili bolo výrazne menej, než boli naše pôvodné očakávania. 

“Náš klient je podnikateľ, veľmi dobre zorientovaný v ponukách finančného trhu”, hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti BPT Leasing, Pavol Mihál. Zdroj foto: Archív klienta

Banky sprísnili podmienky získania úverov, žiadajú väčšie záruky a menia úrokové sadzby. Tým sa bankové úvery stali pre podnikateľov ťažšie dostupné. Ako sa to odrazilo na záujme o úvery vo vašej spoločnosti  BPT Leasing? 

Podnikatelia sú opatrnejší a rovnako ako banky, aj oni zareagovali. My aj naďalej ponúkame úverové produkty, pričom je o ne konštantný záujem. Ten sa v tejto dobe viac-menej nemení. Klienti očakávali, že dostanú štátom garantované bankové úvery, mysleli si, že o ne  požiadajú a ľahko  ich získajú  v krátkom čase, ale množstvo formulárov, dotazníkov a byrokracie ich od toho odrádza. Úvery, ktoré mali byť výhodné s garanciou štátu, a mali byť rýchlo spustené nefungujú celoplošne. U nás sme zvyknutí byť veľmi operatívni. Chápeme potrebu podnikateľov, riešiť situáciu rýchlo a efektívne. 

Kto sú vaši klienti?

Náš klient je podnikateľ, veľmi dobre zorientovaný v ponukách finančného trhu. Vie presne, čo chce a veľmi dobre si uvedomuje výhody financovania, cenu peňazí, úrokové miery a potrebu schopnosti splácania. Finančná gramotnosť nášho klienta je na vysokej úrovni. Chce získať úver rýchlejšie, bez väčšej administratívnej náročnosti a bez povinnosti každé tri mesiace reportovať svoje výsledky vo formulároch a zostavách banky. Máme klientov štandardne financovaných bankami, ale aj takých, ktorých banky z nejakého dôvodu odmietli. Často preto, že na základe počítačových analýz boli ich  žiadosti zamietnuté, alebo im odmietli v súčasnej situácii zvýšiť jestvujúce úverové rámce. V BPT Leasing  je prístup viac osobný. Zohľadňujeme množstvo ďalších rozhodujúcich faktorov pri posudzovaní schopnosti podnikateľského subjektu úver riadne splatiť.

Ako vyzerajú scenáre ďalšieho vývoja? 

Z krátkodobého hľadiska očakávame, že zima bude ťažká práve pre nastupujúce nové opatrenia a ich následky pre podnikateľov. Od istého klientskeho segmentu nám už prichádzajú žiadosti v rámci druhej vlny o ďalšie odklady splátok. Počítame s tým, že štát opäť zareaguje a budú umožnené ďalšie odklady lízingových a úverových splátok. Vidíme to ako nevyhnutnú pomoc, aby podnikatelia nemuseli zastavovať svoje aktivity. Pokiaľ je to možné, snažíme sa aj my klientom pomôcť i nad rámec štátom predpísanej pomoci. Na druhej strane, naši klienti vedia, že ich podnikateľské a majetkové záujmy sú pre nás dôležité. Vedia, že nám môžu dôverovať. 

Z dlhodobého hľadiska víziou BPT Leasing je poskytovaním kvalitných služieb za rozumné ceny aj naďalej budovať zdravú firmu so spokojnými klientmi a so spoločnými podnikateľskými úspechmi.

Je riešenie splácanie jedného úveru iným? 

Refinancovanie je aj v podnikateľskom prostredí bežná vec. Nemusí na tom byť nič negatívne, že klient refinancuje svoj starý úver a chce ho reštrukturalizovať na dlhšiu dobu s menšími splátkami a prípadne aj u iného poskytovateľa úverov. U nás je bežná prax, že nami financovaný podnikateľ si po zabehnutí svojej biznis štruktúry splatí úver z nejakého iného zdroja, napr. z bankového úveru. Do BPT Leasing sa následne vráti s novým podnikateľským zámerom, keďže tu mal dobrú skúsenosť. Zároveň je celkom bežné, že sa na nás obráti klient s požiadavkou refinancovať bankový úver. 

Spoločnosť BPT Leasing je slovenská rodinná firma s 26 miliónovým vlastným imaním. Požiadavky vašich klientov pokrývate teda z vlastných zdrojov?

Áno, požiadavky našich klientov sú financované z našich – slovenských – zdrojov. Vnímame to ako konkurenčnú výhodu, vďaka tomu sme pružnejší a vieme poskytovať výhodnejšie úvery. V BPT Leasing sme si túto pozíciu vybudovali postupne od svojho založenia v roku 1993. Dnes sme jednou z posledných aktívnych nezávislých spoločností tohto typu na Slovensku. Z pohľadu štruktúry poskytujeme najmä strednodobé a dlhodobé úvery pre podnikateľské subjekty.

Vaša spoločnosť je známa aj výraznou podporou kultúry, konkrétne výtvarného umenia.

Sme veľmi radi, že môžeme v rámci našich možností podporovať slovenské výtvarné umenie. Vnímame to ako príležitosť spojiť naše firemné hodnoty s hodnotami kultúry ako takej. 

Minulý rok získala Slovenská národná galéria od majiteľov našej spoločnosti darom vyše 150 umeleckých diel v odhadovanej hodnote 3,5 milióna eur. Diela pochádzajú z rodinnej Zbierky Linea, ktorú od polovice 70. rokov minulého storočia vytváral JUDr. Ivan Zubaľ. K nemu sa postupne pridali synovia Roman a Igor a to ako v zberateľstve, tak aj v podnikaní. Dnes sa do rodinného biznisu zapája už aj tretia generácia rodiny. Okrem toho sme iniciovali vznik a podporujeme prevádzku exteriérovej sochárskej expozície Galérie Horský park v Bratislave. Je pre nás cťou odovzdať v prospech verejnosti časť výsledkov úspešného podnikania a prispieť tak k obohateniu a skultúrneniu života nás všetkých. 

 

Odkaz na originálny článok

 

Potrebujete poradiť s financovaním?

Vyplňte kontaktný formulár a naši poradcovia si s Vami prejdú možnosti financovania Vášho podnikania.